De bevalling

Waar ga je bevallen?

De verloskundige komt eerst bij je thuis om de situatie in te schatten. Aan de hand van deze inschatting en van de wensen van jou als barende en van je partner wordt gekozen voor de plaats van de bevalling. Dit kan thuis zijn, poliklinisch in het Geboortezorghuis (verplaatste thuisbevalling) of als je een medische indicatie hebt, in ziekenhuis St Jansdal (in het Moeder&Kind Centrum, in één van de medische verloskamers). Als je zelf graag in het Geboortezorghuis Harderwijk wilt bevallen, bespreek je dit met jouw eigen verloskundige. 

 

Bij een thuisbevalling

Bij een thuisbevalling begeleidt jouw verloskundige je thuis. Tijdens de bevalling komt er ook een kraamverzorgende. Zij zorgt voor assistentie bij de geboorte en de verzorging van moeder en kind de eerste uren na de bevalling. Als er tijdens de bevalling toch een probleem optreedt, ga je alsnog naar het ziekenhuis. Op dat moment wordt de bevalling verder medisch begeleid door de gynaecoloog of klinisch verloskundige van het ziekenhuis.

 

Een poliklinishe bevalling in het Geboortezorghuis

Een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie noemen we een poliklinische bevalling. Dit is een verplaatste thuisbevalling. De eigen keuze voor een poliklinische bevalling op de medische verloskamers is in Harderwijk niet mogelijk. Je kunt wel bevallen in het Geboortezorghuis Harderwijk. 

De enige reden om nog op de medische verloskamers in het Moeder & Kind centrum te bevallen met jouw eigen verloskundige is een zogenoemde B-D indicatie. Je hebt dan een vooraf vastgestelde indicatie voor de plek van de bevalling, maar niet voor degene die de bevalling begeleid. Dit zal dan door jouw eigen verloskundige gebeuren op de medische verloskamers in het Moeder & Kind Centrum. Mocht dit het geval zijn dan zal de verloskundige dit in de zwangerschap al vooraf met je bespreken.

 

Tijdens de bevalling - wanneer ga je naar het Geboortezorghuis?

Als de bevalling op gang is gekomen bel je eerst jouw eigen verloskundige. De verloskundige komt eerst bij jou thuis om je te onderzoeken en bepaalt samen met jou het beste tijdstip van vertrek richting het Geboortezorghuis Harderwijk. In de ontsluitingsfase ga je met haar naar het Geboortezorghuis Harderwijk. In het Geboortezorghuis Harderwijk zal een kraamverzorgende aanwezig zijn. Zij zal jullie bijstaan en de verloskundige assisteren tijdens de bevalling. De kraamverzorgenden die bevallings-assistentie verlenen zijn hiervoor speciaal getraind. Als Geboortezorghuis werken wij samen met een vast team kraamverzorgenden vanuit de Kraamvogel en vanuit Kraamzus (Jona).

 

Doorverwijzing naar het ziekenhuis

Doorverwijzing tijdens de bevalling naar het ziekenhuis wordt door de persoonlijke werkwijze van iedere verloskundige tot een minimum beperkt. Overplaatsing van het Geboortezorghuis Harderwijk naar de medische verloskamers van het St Jansdal ziekenhuis zal daardoor minder nodig zijn. Toch kan een bevalling anders verlopen dan verwacht. Er is een goed samenwerkingsverband tussen alle deelnemende verloskundigenpraktijken en het vaste team van gynaecologen en klinisch verloskundigen die op de medische verloskamers in het St Jansdal ziekenhuis werkzaam zijn. Indien nodig zijn gynaecologen en/of kinderartsen direct oproepbaar. Hierdoor zullen geen onnodige vertragingen optreden. Er is een 'droge verbinding' van het Geboortezorghuis Harderwijk naar de medische verloskamers van het St Jansdal. Beide organisaties zitten in hetzelfde gebouw.